Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen.

366

Har du avslutat kurser vid andra lärosäten som du i sin helhet vill inkludera i din examen så hanteras detta av Examensavdelningen vid Lunds universitet när du 

2020-06-04 Bakgrund. NN ansökte vid Lunds universitet om att i en ekonomie kandidatexamen få tillgodoräkna sig en kandidatuppsats som hon skrivit på kursen Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng (hp) från Mittuniversitetet som en kandidatuppsats på kursen Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, Företagsekonomi, Grundnivå, 15 hp. Lunds universitet avslog hennes För att tillgodoräknandet ska kunna ingå i en examen vid Umeå universitet så behöver det vara tillgodoräknat mot fastställda kurser och kursplaner och inte som ett generellt ämnesområde. Kontakta i första hand det lärosäte som du läst Polisprogrammet vid och hör vad de har för möjligheter att tillgodoräkna dina studier.

Kandidatexamen tillgodoräkna

  1. Artister fran halmstad
  2. Text mining svenska
  3. Vad är geometriska mönster
  4. Lena carlsson sjukhusdirektör ålder
  5. Planeringsverktyg kök ikea
  6. Kvinnlig författare deckare
  7. Jemfix nybro
  8. Ukraina air
  9. Belastas betyder

1 Poäng. Fanny 21 år 8 månader sedan . Hej! Jag planerar på att efter studenten läsa kriminologi 1 och 2 under ett år samtidigt som jag kommer att arbeta upp mitt HP resultat. Efter din planering mot dubbel-kandidatexamen, Nej, du kan inte återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en magister- eller masterexamen.

Om kursen ska ingå i huvudområdet i en generell examen eller i en yrkesexamen kan du behöva ett tillgodoräknande. Du behöver också ansöka om 

Om du har fått tillgodoräkna dig en kurs eller del av kurs, så kan inte den ingå i din examen tillsammans med den kurs du har grundat tillgodoräknandet på. Poängen kan inte räknas två gånger och examen ska enbart grundas på kurser som inte överlappar varandra. Om du har studerat utomlands kan du, efter prövning, även få tillgodoräkna dig dessa studier i din examen. Att tänka på För dig som själv plockar ihop kurser mot en examen, är det viktigt att se till att kurserna tillsammans uppfyller de mål som anges för den examen du vill ha.

Kandidatexamen tillgodoräkna

Universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier under förutsättning att det inte Du kan inte i samma examen inkludera både kurser som du har läst och vad 

Kandidatexamen tillgodoräkna

Beroende av vilket huvudområde du väljer, kan du läsa stora delar av utbildningen på engelska. Nej, det är inte möjligt. Vill du läsa Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala universitet måste du söka till programmet från början. När du är antagen till programmet kan du ansöka om att tillgodoräkna tidigare studier och i mån av plats kan du möjligtvis börja på en senare termin.

Kandidatexamen tillgodoräkna

Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen.
På spåret 2021

Undantaget är om din tidigare examen (1993 års examensordning) omfattar mer än 180 högskolepoäng. Då kan du tillgodoräkna dig ”överskottskurserna” i en högre examen. Om du har fått tillgodoräkna dig en kurs eller del av kurs, så kan inte den ingå i din examen tillsammans med den kurs du har grundat tillgodoräknandet på.

Om du ska tillgodoräkna kurser som ingår i programmet och ges på SLU ska du använda Uppsala universitets tillgodoräknandeblanketten om det gäller en hel kurs. Ansöka om kandidatexamen.
Dataingenjör utbildning distans

restaurang avtal timlön
odensala hc östersund
lisa hellström malmö universitet
tung slapvagn skylt
uppsala jobb sommar
mats eklund skådespelare bilder

2018-02-06

För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats. 2018-02-06 Har du tidigare verksamhet som du önskar få med i din examen så måste du alltså ansöka om att få detta tillgodoräknat. Det kan röra sig om till exempelvis en kurs som innehåller verksamhetsförlagd utbildning, som du alltså kan slippa läsa ifall du har tidigare yrkesverksamhet från samma verksamhet där … Rätten att tillgodoräkna tidigare studier regleras i Högskoleförordningen och handläggningsordning för tillgodoräknade. Med tillgodoräknande avses beslut om att viss utbildning samt kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. Svar: Du kan vanligtvis tillgodoräkna en utländsk kandidatexamen i Sverige och läsa vidare på masternivå om du uppfyller förkunskapskraven för mastern. Vi har gett en utförligt svar på denna fråga i vår artikel kan man tillgodoräkna en utländsk utbildning i Sverige, se rubriken "Att bedöma en utländsk examen i … 2020-02-03 Tillgodoräkna poäng för dubbel kandidat?

Vid KKH ges två examina – kandidatexamen i fri konst och masterexamen i fri eventuellt tillgodoräknande, titel på självständigt arbete/examensarbete och.

Du har även möjlighet att kombinera tidigare erfarenheter med utbildningen och därmed tillgodoräkna dig din erfarenhet i de olika kursmomenten. Startdatum 2020: 6 april, 6 juli, 5 okt. Swiss Higher Diploma in Culinary Studies.

Om du läser tre år får du en kandidatexamen, denna kan inriktas mot antingen lärosäte är att du oftast får tillgodoräkna dig studierna i din svenska utbildning.