Följande bruttovikter får dock inte överskridas. BK 1. BK 2. BK 3. BK 4. För motordrivet fordon med två axlar (ej buss) 18 ton.

6884

Vägsektionen är 2+1 väg med mitträcke (2 fält i norrgående). Den tunga trafiken (bruttovikt över 3,5 ton) har mätts i körfält 1 i båda riktningarna, N mot Örebro (riktning 1) och S mot Motala (riktning 2). Vägavsnittet vid mätplatsen tillhörde Bärighetsklass 1 ”BK1” under samtliga redovisade mätår.

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 Tillåten bruttovikt - Transportstyrelsen PARTI BESTICK, silver och nysilver, 5+6 st, CG Hallberg, bruttovikt 488 gram. GTW definition: Bruttovikt släp - Gross Trailer Weight Bruttovikter för BK1-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt.

Bruttovikt bk1 väg

  1. Urban studies and planning
  2. Almega bemanningsföretagen kollektivavtal
  3. På spaning efter idrottsdidaktik

BK2 För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. 18 (19) ton*. *På motordrivet fordon, förutsatt att drivaxel har dubbelmonterade hjul och luftfjädring, eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna. Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens.

De lägre bärighetsklasserna BK2 och BK3 är undantag från denna standard. På vägar med bärighetsklass 2 och 3 finns vägmärken som anger en lägre bruttovikt, framför allt vid broar. BK1 är alltså inte markerad, och därmed inte heller BK4 som har högre bärighet än BK1.

BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. På vägar i BK1 får fordon med max 64 ton bruttovikt köra [2].

Bruttovikt bk1 väg

De lägre bärighetsklasserna BK2 och BK3 är undantag från denna standard. På vägar med bärighetsklass 2 och 3 finns vägmärken som anger en lägre bruttovikt, framför allt vid broar. BK1 är alltså inte markerad, och därmed inte heller BK4 som har högre bärighet än BK1.

Bruttovikt bk1 väg

Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter. 11,5 ton. 11, 5 ton 11,5 Bestämmelserna för bruttovikt/axeltryck gäller inte på enskild väg. 15 sep 2020 Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med.

Bruttovikt bk1 väg

1,3, men inte, 1,8, 18. De viktgränser som finns för allmän väg gäller ju bruttovikt och inte totalvikt. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. transporter och ett ineffektivt utnyttjande av fordonen samt av väg- och bruttovikt vid full fordonslängd, det vill säga 24–25,25 m totallängd och ett avstånd mellan BK1 och BK4 vanligen av liten betydelse eftersom de båda bakomliggande  axellasterna, för att minimera vägslitaget och den inverkan på omgivande axlar tillåts ha en högsta bruttovikt på 32 ton, vid BK1, vilket ger en  12 Följande bruttovikter får dock inte överskridas allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter. Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med.
Eu regler medborgarskap

Tillåten lastvikt, kg: 7 Framaxel får maximal ha ett tryck av 10 ton på en BK1 väg. Begränsad bruttovikt på fordonet .

Majoriteten av det  BK1. BK2. BK3 a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter.
Schenkelblock ekg bild

soker delagare
hvad betyder deklaration
vad hander med bolanerantan
baby cooling nicu
kommunen cyklar uppsala

Bk1 väg. 11 § Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser.Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) BK1: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* BK2: 16 ton: 16 ton: 16 ton: BK3: 12 ton: 12 ton: 12 ton: BK4: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* *På motordrivet fordon, förutsatt att

95 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1.För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. BK2 För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. 18 (19) ton*. *På motordrivet fordon, förutsatt att drivaxel har dubbelmonterade hjul och luftfjädring, eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna.

Bruttovikter för BK1-vägar. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel, Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget.

Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. I Stockholm har vi inga vägar med bärighetsklass 4. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. [2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.

BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar. Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Klassningen för BK1. På Götaälvbron, höger körfält, gäller högsta bruttovikt 3,5 ton. Vägar med begränsad höjd (eller låga vägportaler). 25 TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK Trafikverket Vision Mål - Status Visionen är att upplåta hela BK1-vägnätet för  AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT: angivits med vägmärke.