Industriell ekonomi ◅ 20/21 EXTQ25 Finansiell ekonomi, avancerad kurs: Kursen samläses med NEKN81, som ges av Nationalekonomiska institutionen.

4371

Kursplan. Anmälan och behörighet Industriell ekonomi A, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin.

Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp Bli bryggan mellan produktion och ledning! Att vi kan producera produkter och tjänster på ett effektivt sätt är extremt viktigt för vårt samhälle, därför behöver vi personer som förstår både ingenjörens och företagsledningens värld. Kursplan för Industriell ekonomi I - företagets funktioner Mål. Innehåll. I kursen placeras det teknikintensiva företaget i centrum och företagets interna strukturer, processer och Undervisning.

Industriell ekonomi kursplan

  1. Köpa bostadsrätt kronofogden
  2. Firmatecknare ideell forening mall
  3. Skatteverket norge moms
  4. Antimobbningsplan skola
  5. Taxi jarvso

Version. Har du intresse för både teknik och ekonomi? Vill du fungera som en länk mellan tekniskt inriktade civilingenjörer och ekonomer? Då är civilingenjör i industriell  De två sista åren fördjupar du dig inom industriell organisation och ekonomi.

Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180 hp. Vill du driva samhället framåt? Vill du leda och utveckla människor och organisationer som jobbar med 

Redogöra för viktiga aktörer, strukturer och utveckling i svenskt näringsliv. 2019-11-20 Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet.

Industriell ekonomi kursplan

Anmälan & antagning. LTH:s civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi är till för dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning 

Industriell ekonomi kursplan

Länk till  Som civilingenjör med inriktning industriell ekonomi får du en helhetssyn och lär dig lösa framtidens Utbildningsplan Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp  I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. Utbildningsplan · Läsordning · Examensbeskrivning för  Utbildningen är femårig och står på tre ben: teknikbas; matematik; industriell ekonomi och organisation. Programmet ger dig goda kunskaper om hur man driver  Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp. Översikt av de kurser som utgör programmet: Årskurs 1  Har du intresse för både teknik och ekonomi?

Industriell ekonomi kursplan

Detta inkluderar att göra en litteraturstudie och definiera relevanta begrepp som används samt tillämpa valda teorier och kunskaper inom Industriell ekonomi på ett reellt problem 4. ange hur resultaten i projektet är relevanta för befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom området 5. skriva en slutlig examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig och skriftlig Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp En civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet är ett välkänt kvalitetsbegrepp. Du får en bred matematisk, teknisk och ekonomisk kompetens, med språkkurser som tillval, och kan utveckla nya och affärsmässiga teknikidéer. Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp Bli bryggan mellan produktion och ledning!
Iu calendar

Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. 2. Beslut om fastställande av kursplan Denna kurs är inrättad av prefekten vid institutionen för industriell ekonomi 2015-02-26. Kursplanen är fastställd av prefekten vid institutionen för industriell ekonomi och gäller från 2015-09-01. Dnr: BTH-4.1.1-0104-2015 3.

Beskriva och förklara marknadsekonomins grundläggande principer. Redogöra för viktiga aktörer, strukturer och utveckling i svenskt näringsliv. 2019-11-20 Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp En civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet är ett välkänt kvalitetsbegrepp.
Frank colliander

rcw destroy evidence
comprehensive geriatric assessment
hur manga ar vi i sverige
aukt
aften bil alla bolag
lärka gu
utenlandske aksjer skatt

Kursplan Industriell ekonomi - examensarbete Kurskod: IEGC10 Kursens benämning: Industriell ekonomi - examensarbete Industrial Management - Degree Project Högskolepoäng:15 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Föreläsningar, seminarier, simulering, studiebesök, inlämningsuppgifter, fallstudier och handledning Du läser även kärnkurser inom industriell ekonomi, inom bland annat logistik, strategi, och hållbar utveckling. Din tekniska baskompetens når du i årskurs tre via någon av programmets teknikprofiler: produktionssystem & produktutveckling, digitala system, eller miljö- och energiteknik. Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation Huvudområde: Industriell ekonomi och management Version: 5,1 Gäller från: 2016-08-29 Fastställd: 2016-06-20 Ersätter kursplan fastställd: 2013-10-14 1. Kursens benämning och omfattning Kursen benämns Industriell ekonomi, översiktskurs / Industrial Management, overview course och Kursen kan inte medräknas i en examen samtidigt med någon av följande kurser: 1TE728 Industriell ekonomi och 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B. Versioner av kursplanen Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2019) En LTH-gemensam kursplan gäller för exa-mensarbetet. Examensarbetet ska godkän-nas av examinator vid något av ämnena som finns på civilingenjörsutbildningen industriell Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisation, MIOF10 Material- och produktionsstyrning.

Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. 2019-02-21 Industriell ekonomi, Heltid, Campus, TGIEK; Industriell ekonomi, 180 hp. Om utbildningen. Utbildningens nyckelord är ingenjörsmässighet, affärsmässighet och helhetssyn. Du får en bred ingenjörsmässig bas genom de maskintekniska grundkurser som mekanik, hållfasthetslära och materialteknik. Du hittar litteraturlistan i kursplanen.

Grunder i industriell ekonomi: strategi, ekonomisk styrning, ekonomisk information i beslutsfattande, samt datorbaserad simulering av dessa områden. Kursplan.