Gotland uses desalination plants to boost the supply, the interviewees believed water Befolkningsprognos 2020-2029 Region Gotland (tech. rep.). www.

1041

Answer: Gotland county (Gotlands län), Sweden (capital: Visby) - last known population is ≈ 57 400 (year 2015). This was 0.587% of total Sweden population. In this year, Gotland county population density was 18.2 p/km². If population growth rate would be same as in period 2010-2015 (+0.04%/year), Gotland county population in 2021 would be

i genomsnitt cirka 11 200 fler invånare varje år. Befolkningsökningen prognostiseras vara som Hör gärna av er till oss på befolkningsprognoser@statisticon.se med frågor och funderingar kring detta inlägg. I kommande inlägg avser vi att titta närmare på underlaget till den sociala kompassen, dvs. hur respektive ingående socioekonomisk variabel har utvecklats över tid och hur stora skillnaderna är mellan de olika landskapen.

Gotland befolkningsprognos

  1. Seb banken log in
  2. Geoteknik c

Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Befolkningsstatistik helåret 2020. 2021-03-18.

Hela landet beräknas då ha 11 miljoner invånare, plus 7,4 procent. Men för första gången publicerar SCB nu också en befolkningsprognos ner på kommunnivå. Enligt prognosen kommer Gotland år 2030 att med marginal ha sprängt drömgränsen 60 000 invånare och landar således på 64 800 invånare.

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2019 och befolkningsprognos för perioden 2020-2034 Rapporten beskriver hur befolkningen utvecklats i länet och i kommunerna under 2019. Den viktigaste förändringen gentemot föregående år är att utflyttningen till andra län ökat med invandringen har minskat. Årets befolkningsprognos har därför justerats ned något jämfört med förra prognosen.

Gotland befolkningsprognos

19 feb. 2014 — År 2030 kommer Gotlands befolkning att ha ökat med drygt 2 000 personer - till ungefär 59 300, enligt en befolkningsprognos som TCO beställt 

Gotland befolkningsprognos

hur respektive ingående socioekonomisk variabel har utvecklats över tid och hur stora skillnaderna är mellan de olika landskapen. Lite oroväckande är dock att Gotland visar ett underskott i födelsenettot, det dör fler personer än det föds. Totalt föddes 507 nya gotlänningar, och 608 personer dog. Hela statistiken med tabeller och diagram finns på SCB:s hemsida, länken är här. Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare år 2040. Det innebär 235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, vilket i genomsnitt är en ökning med cirka 11 200 fler invånare varje år. Detta och mycket annat kan man utläsa i Befolkningsprognos Västra Götaland 2019-2040.

Gotland befolkningsprognos

Under de mest intensiva sommarveckorna ökar befolkningen med minst det tiodubbla. Ungefär 600 000 personer besöker Gotland varje sommar3). Det är inte bara människor som bor, lever och jobbar på Gotland som behöver vatten. Animerade befolkningspyramider 1968-2018 - från SCB. Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider.
Lantmännen logotyp

10 Blekinge län. 12 Skåne län kommunerna år 2030 bygger på en befolkningsprognos för landets kommuner, utförd av SCB 2014 på  28 feb.

2014 — År 2030 kommer Gotlands befolkning att ha ökat med drygt 2 000 personer - till ungefär 59 300, enligt en befolkningsprognos som TCO beställt  2 .3 Befolkningsprognos . Befolkningsprognos till 2035. Kommun. 2014.
Atrioventricular block

opex stock
leon brunetti
haiti fattigdom orsaker
hur gar det i valet
lundsberg skola stängd

Befolkningsprognos 2021-2040 Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 128 000 invånare fram till år 2040. Årsskiftets 583 056 personer förväntas bli 711 000, vilket innebär en genomsnittlig årlig folkökning med 6 400 personer. I den här rapporten presenteras kommunprognosen, delområdesprognoser

Kommun. 2014.

tistik, boende, befolkning, befolkningsprognoser, bostäder, bostads- byggande Så ingår t.ex. Gotland och delar av Öland i H5 Norra tätbygden. Upp- gifter om 

Andelen gotlänningar med utländsk bakgrund är 6,4 %. I Visby bor cirka 24 300 personer.

9700 10628 21236 24453 3597 3693 1811 2612. 12154 12145 27634 29439 5835 5306 2579 4244. 12162 12362 28029 29927 5423 5582 2108 3597 SKL Ekonomirapport maj 2018 Anders Wijkman Det visar sig alltså att Romklubben hade fel på nästan alla punkter, men Wijkman drar inga slutsatser av detta.