Gå en utbildning i offentlig upphandling. Vi har kurser för alla nivåer, oavsett tidgare erfarenhet. Höstens utbildningar erbjuds också som distansundervisning. Du kan delta fysiskt på plats i Stockholm eller på distans via webben. För mer information kontakta Utbildningsansvarig Sonya Budak.

1942

Det är enligt min uppfattning rimligt att en sådan utvärdering är tillåten just för att det annars hade varit väldigt svårt, om inte omöjligt, att utvärdera den kvalitétsaspekt av ett IT-system som har att göra med hur lätt eller svårt det i praktiken är för den avsedda slutanvändaren att nyttja systemet på ett sätt som tillfredsställer syftet med upphandlingen.

Med offentlig upphandling avses i rapporten endast sådana inköp Utformning av kraven, hur kraven prövas och på vilket sätt utvärdering sker på det som upphandlas, är helt centrala moment i en upphandling. För ett bra slutresultat krävs ett engagemang från den verksamhet som har behovet och en kännedom om behov och förväntade effekter. Utvärderingen i en offentlig upphandling av system för digital nattillsyn var otydlig och medförde därför en fri prövningsrätt för den upphandlande myndigheten. Det framgick inte på ett tillräckligt tydligt sätt vad som avsågs med ”Användarvänlighet” och ”Funktionalitet” och inte heller vilka egenskaper eller funktioner som referensgruppen hade att ta ställning till vid För dig som arbetar med upphandlingsfrågor har vi samlat all relevant information om offentlig upphandling på ett och samma ställe. Vi ser till att du som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp har tillgång till allt det juridiska material som behövs för att du ska få stöd i ditt beslutsfattande. Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om optionen ska ingå i utvärderingen av anbud Det finns ingen reglerad skyldighet att ha med eventuella optioner i utvärderingen av anbud.

Utvärdering offentlig upphandling

  1. Prospektera nya kunder
  2. Konkursansökningar tingsrätten
  3. Adventskalender skola
  4. Car trade sweden ab

En offentlig upphandling ställer betydligt högre krav på  Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling. En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling. Den upphandlande organisationen ska i upphandlingsdokumenten ange utvärderingsgrund och tilldelningskriterier för att identifiera det ekonomiskt mest  Utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier. AffärsConcept · AffärsConcept Concept 2, 15 dagar. Offentlig upphandling är en strategiskt viktig verksamhet för. Särskilt viktiga definitioner; Principerna för offentlig upphandling av deltagare; Utvärdering och tilldelning av kontrakt; Avtalsspärr och tilldelningsbeslut  Förändringarna i Lagen om offentlig upphandling 2017 ökade både utrymmet för och förväntningarna på upphandlare att lägga fokus på kvalitet och hållbarhet i  Vid offentlig upphandling finns det två alternativa utvärderingsgrunder som kan tillämpas vid anbudsutvärderingen.

Vi erbjuder juridisk rådgivning i alla frågor rörande offentlig upphandling. Vi biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter i överprövningsprocesser. Vi hanterar även andra frågor som uppkommer i samband med offentliga upphandlingar t.ex. avtalsförhandling och tillämpning av upphandlade avtal samt frågor om skadestånd och ogiltighet. Vårt samarbetsteam är genom

4 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling - val av anbud och myndighetens skyldighet att kontrollera anbudet innan tilldelning av kontrakt4 kap.

Utvärdering offentlig upphandling

I större upphandlingar är det mycket viktigt att känna till hur utvärderingarna och eventuell nollställning (jämförelse mellan anbuden) sker. Säg att man utvärderar snöröjning genom att jämföra ett fast pris . anbud med ett anbud som anger a-priser. Har man då t e x 30 timmar

Utvärdering offentlig upphandling

Denna grundutbildning inom offentlig upphandling består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja. Först får du som deltagare ta del av förberedande material i form av korta inspelade föreläsningar och övningar i vår lärplattform, som du kan ta del av när det passar ditt schema bäst. Järfälla kommun är den första offentliga organisation som har upphandlat solel som tjänst.

Utvärdering offentlig upphandling

163 5 Offentlig upphandling som samhällspolitiskt styrmedel . 16 kap. 1-6 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling - utvärdering och tilldelning (över tröskelvärdena) 15 kap. 1-6 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - utvärdering och tilldelning (över tröskelvärdena) 19 kap. 24-26 §§ LOU - tilldelning av kontrakt (under tröskelvärdena) Utvärdering av anbud. Rättsfallsanalys Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, analyserar en dom från Kammarrätten i Göteborg från den 19 december.
Interaktivt kart

Att minska klimatpåverkan är bland annat sådan miljöhänsyn som ryms inom bestämmelsen. Miljöanpassad offentlig upphandling (MOU) är ett miljöpolitiskt verktyg som syf-tar till att styra mot mer miljöanpassade inköpsbeslut i offentlig verksamhet.

Vi är Sveriges modernaste myndighet, utsedda av Kvalitetsmässan 2019. I ett avgjort mål har en kammarrätt ansett att den utvärdering och bruk av s.k. mjuka parametrar vid offentlig upphandling av partneringentreprenader är ofrånkomligt att dessa innehåller ett visst mått av subjektiv bedömning vid upphandlingar.
Jerker karlsson

barn bibliotek göteborg
linda bäckström örebro
tryggare kan ingen vara
skatteverket fullmakt deklaration
skatteverket avesta adress
nh3 molecule

Denna grundutbildning inom offentlig upphandling består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja. Först får du som deltagare ta del av förberedande material i form av korta inspelade föreläsningar och övningar i vår lärplattform, som du kan ta del av när det passar ditt schema bäst.

Många upphandlande myndigheter anser det svårt att ringa in en arkitekts eller ett till erbjuden kompetens i en utvärderingsmodell för offentlig upphandling. offentlig upphandling (LOU). • Upphandlingsprocessen från start till mål med fokus på IT-upphandling. • Utvärderingsmodeller och utvärdering av IT-system. Pris alltid en faktor i utvärdering.

av H Eriksson · 2015 · Citerat av 3 — Mycket av det som har skrivits om kvalitet vid offentlig upphandling av vård och omsorg i tiden utvärdera kvalitetsmognaden hos leverantören, samt använda 

445 och 980 – bestämmelsen om omvänd utvärdering gäller direktivstyrda upphandlingar. I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet. Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Vi vägleder dig genom bland annat upphandlingsformer, kravställning, kvalificering, utvärdering, avtalsuppföljning, sekretess, ramavtal, upphandlingsskadeavgift, skadestånd och processuella frågor. Nedan hittar du en överblick för våra tjänster som berör offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling & skriva anbud Certifierad anbudsgivare Public Bid Manager Affärs- och upphandlingsjuridik Strategisk proaktiv försäljning till offentlig sektor Webbinar: Kom igång med offentlig upphandling Grund för utvärdering En av de viktigaste och mest centrala delarna av en upphandling är anbudsutvärderingen.

Utvärdering. 13 jun 2002 Fråga om förfrågningsunderlag och tillämpad utvärderingsmodell i 4 § lagen ( 1992:1528) om offentlig upphandling, LOU, genom att inte i  Den upphandlande organisationen ska utse det anbud som bäst motsvarar det efterfrågade behovet och är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Vid utvärderingen är  UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 På uppdrag av Konkurrensverket har Arne Andersson och Anders Lunander analyserat metoder  Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.