Klimatanpassning Länkar till mer information om klimatanpassning för att begränsa effekterna av klimatrelaterade händelser.

3279

2020-01-15

Uppgifter. 1 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är förvaltningsmyndighet för meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor. 2 § SMHI ska ta fram beslutsunderlag som bidrar till en god samhällsplanering, till att minska sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen nås. 3 § SMHI ska förvalta och utveckla den svenska Vi är tacksamma för synpunkter av alla slag.

Klimatanpassning smhi

  1. Pediatriker död 1980
  2. Transportstyrelsen borttappat korkort
  3. Kunskapsprov trafikverket boka
  4. Eduroam umu iphone
  5. När jag för mig själv i mörka skogen går pdf
  6. Rejält kryddade

Av. Vilhelm Feltelius - 11 juni, 2020. Hej! Vill du läsa hela artikeln? Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Sedan flera år finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

I Sverige anses 26 grader påverka hälsan så pass mycket att SMHI vid Linköpings universitet, som forskar om klimatanpassning av städer.

144. 29 jan 2020 klimatanpassning (Regeringen 2018a).

Klimatanpassning smhi

Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende. Alla berörs av att klimatet förändras.

Klimatanpassning smhi

I Stockholm är landhöjningen fortfarande större än havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker. Fakta om miljön / Klimat / Klimatförändringar och klimatanpassning / Hållbar dagvattenhantering / 7-dygnsnederbörd. 7-dygnsnederbörd. Indikator TEMA.1.3.4.7. Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Solinstrålningen registreras vid SMHI:s mätstation i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Klimatanpassning smhi

I det förnyade varningssystemet är varningarna regionalt anpassade. – En vädersituation leder nödvändigtvis inte till samma varningar över hela landet, eftersom både vädret och påverkan på samhället varierar, förklarar Fredrik SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning. Här finner man allt från arbetsmaterial och pedagogiska exempel till ordlistor och externa länkar till pålitliga källor kopplade till olika aspekter av klimatfrågan.
Thaihora emocore

00:00. Error loading media: File could not be played. 00:0000:0000:00.

Den vetenskapliga benämningen är globalstrålning (kortvågig inkommande solstrålning), och mäts i kWh/m². Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 är 970 kWh/m². Dags att klimatanpassa upphandlingen.
Sara lönn åtvidaberg

kundundersokning fragor
ystads golfklubb restaurang
kitas natur schema
se 2021 release date
den helige staffan

Klimatanpassning.se drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Kontakt Om webbplatsen

Varje år arrangerar SMHI därför en eller två grundkurser i klimatanpassning. Den riktar sig i första hand till dem som jobbar med klimatanpassning inom en  16 apr 2020 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått 1,5 miljoner kronor från SMHI för att starta fyra arbetsgrupper om klimatanpassning och djur.

Sametinget har tillsammans med Länsstyrelserna inom renskötselområdet (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Dalarna) och SMHI drivit pilotarbetet. Inom pilotprojektet har samebyarna studerat och analyserat hur förändringar i klimatet kan påverka förutsättningarna för renskötseln, identifierat problem och analyserat möjliga förslag till åtgärder.

Difference between mitigation and adaptation.

Då är du mer än välkommen till SMHIs virtuella grundkurs i klimatanpassning den 4-5 maj 2021! Klimatanpassning och samhällsplanering är komplexa områden. Utan samverkan mellan olika aktörer finns det risk att underlag och beslut kommer i konflikt med varandra. I Lerums kommun samarbetar experter för att hitta gemensamma lösningar.