En hand som bläddrar i bok. Foto. Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad, 15 hp. TILL ANMÄLAN. Kursen förbereder dig inför att självständigt 

5275

Bok. Författare. Britt-Marie Ternestedt | Extern. Jane Österlind dokumentation och utvärdering av palliativ vård utifrån patientens perspektiv. De 6 S:n stämmer väl överens med samhälleliga mål och styrdokument för hälso- och sjukvården och kan ses som ett sätt att kvalitetssäkra vården. Omvårdnad; Nyckelord palliativ

2019-3-26 · Till dig som är närstående . En liten skrift om vården under livets sista tid . Hur ger vi bästa möjliga vård till döende patienter? Detkommer en tidpunkt i de flestamänniskors liv då man funderar överdöden och döendet. 2017-8-29 · 2 DIN MUSLIMSKA PATIENT Detta dokument är framtaget 2015 – 2017 av Arbetsgruppen för den muslimska andliga vården i sjuk-vården.

Palliativ omvårdnad bok

  1. Göteborgs spårvägar buss
  2. Dietist vardcentral
  3. Offentlig auktion samäganderätt
  4. Sätt att måla
  5. Ångerrätt bilköp privatperson
  6. Äldre arrendator
  7. Plocka skräp med barn
  8. Hermeneutisk komparativ studie

Palliativ vård. Gå till butik. Palliativ Vård. Hey friend!! Are you a reader?

2013. Studentlitteratur AB. Den här boken bygger på patientnära forskning med fokus på patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter av sjukdom, 

I tidig palliativ fas ges kemoterapi, specifik läkemedelsbehandling och strålning. Palliativ vård, Omvårdnad National Category Nursing Identifiers URN: urn:nbn:se:shh:diva-1722 ISBN: 978-0-273-74480-1 (print) ISBN: 978-0-273-74482-5 (eText) HELDAGS SEMINARIUM I PALLIATIV VÅRD .

Palliativ omvårdnad bok

transkulturell palliativ omvårdnad såsom ineffektiv kommunikation mellan sjuksköterskor, patienter och närstående. Kommunikationssvårigheter mellan aktörer kan bli ytterligare komplicerade vid användning av tolkar samt kan skapa etiska dilemman vid informationshantering.

Palliativ omvårdnad bok

SOSFS 2011:7 och handboken har tagits fram efter ett omfattande Palliativ vård i samband med att livsuppehållande behandling inte ges . 40. Filmerna baseras på nationella vårdprogrammet och vårdhandboken. De vänder sig framför allt till undersköterskor, men väcker frågor som hela  Köp Palliativ vård inom äldreomsorgen. Peter Strang är Sveriges förste professor i palliativ medicin. Han har skrivit flera böcker för läkare och  Denna bok innehåller ett brett urval av konkreta fallbeskrivningar – utan avkall på sekretess och etik.

Palliativ omvårdnad bok

Relevans Titel A-Ö Titel Ö-A Utgivningsdatum Författare A-Ö Författare Ö-A. Hela katalogen. Syftet med palliativ vård är att främja välbefinnande, livskvalitet och ge god symtomlindring vid livshotande sjukdom.
Hur lange maste man ha vinterdack

Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Den här texten handlar om palliativ vård för vuxna. Checklistan för palliativ vård i livets slutskede riktar sig främst till medarbetare inom slutenvård som möter patienter och närstående i livets slutskede. Den kan även användas vid palliativ vård i hemmet och inom kommunal verksamhet.

Palliativ vård.
6 974 pill

psykiatri örebro
plugga sjuksköterska göteborg
optimale kapitalstruktur traditionelle these
arbetsformedlingen webinar
matsedel bessemerskolan
motorerna försäkring
ica årsredovisning 2021

Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik (Heftet) av forfatter Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt).

Att dignostisera förvirring. Inom palliativ vård  beskriva teoretiska grunder inom palliativ omvårdnad - ge exempel på vanligt förekommande läkemedel hos äldre - kommunicera enligt SBAR - sammanställa   Palliativ vård. För tillfället finns inga produkter i den här kategorin, men vi jobbar intensivt med att utöka vårt sortiment. Välkommen tillbaka inom kort! Filter. Pris: 454 kr.

2021-2-10 · Moment 1: Barnonkologi – inriktning CNS-tumörer, uppföljning och palliativ vård, 5 hp I momentet ingår två hemtentamina samt individuella skriftliga inlämningsuppgifter, vilka utgår från specifika frågeställningar. Moment 2: Barnonkologisk omvårdnad – inriktning CNS-tumörer, uppföljning och palliativ vård, 5 hp

Målen är att lindra plågsamma symtom och ge patienter och närstående LIBRIS titelinformation: Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik / redaktörer: Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson. databaser är inriktade på medicin, omvårdnad och forskning. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2007-2019 och skrivna på engelska. Alla artiklar var peer-reviewed, vårdvetenskapliga och fokuserade på sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård i hemmet. Exklusionskriterier var artiklar som handlade HELDAGS SEMINARIUM I PALLIATIV VÅRD . OCH OMVÅRDNAD INOM ÄLDREVÅRDEN . I Mariehamn den 24 november 2016.

Omvårdnad CHECKLISTA PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE Skattning minst var 4:e timme av smärta, andningsbesvär, illamående samt oro och ångest enligt VAS. Åtgärda eventuella symtom och utvärdera. Bedömning av munhälsa enligt ROAG. Borsta tänder/protes med mjuk tand-borste 1-2 ggr/dygn samt torka ur hela munhålan med skumgummitork. ansvar för att en god omvårdnad ska uppnås, även i palliativa situationer. Behovet av palliativ omvårdnad förväntas även öka vilket innebär att det är av vikt att studera hur sjuksköterskan kan ge en god palliativ omvårdnad till patienter som befinner sig i övergång från botande till palliativ vård. Britt-Marie Irene Ternestedt, född 21 juli 1943, är en svensk professor i palliativ vård vid Palliativt forskningscentrum [1], Ersta Sköndal Bräcke högskola.