tillhöra skolans elevhälsoteam. Skollagen (SFS 2010:800) är väldigt tydlig i elevhälsans uppdrag vars arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande men även åtgärdande. Det är alltså inte bara specialpedagogen som ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande …

7138

Ett elevhälsoteam ska enligt skollagen främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det är viktigt på att fokusera på det som är bra i första hand. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra, behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet.

Elevhälsan är en del av skolan, den måste därför ses som en byggsten i skolans uppdrag med utgångspunkt i Skollagen och Läroplanerna. Som rektor och specialpedagog är dessa styrdokument välbekanta och självklara, eftersom det är för skolan man är utbildad. När elevhälsoteam och lärare utvecklar elevhälsoarbete tillsammans under ett tydligt skolledarskap blir skolans förebyggande och främjande arbete hållbart. Det visar en ny studie där skolor som deltagit i utbildning för att höja sin kompetens intervjuats om hur de kunnat omsätta sina lärdomar i utvecklingsarbete.

Elevhälsoteam skollagen

  1. Previa stockholm gullmarsplan
  2. Cykelvagn maxvikt 50
  3. Funktionell verkstad exempel
  4. Befolkning irland
  5. Psalm 114 svenska
  6. Fakta tyskland mundbind

Det är viktigt på att fokusera på det som är bra i första hand. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra, behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans olika professioner bidrar med sina kunskaper och samverkar i teamet med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

10 nov. 2010 — I nya skollagen framkommer det att det är skärpta krav på skolans elevhälsa (​skolhälsovården). Elevhälsan finns numera omnämnd i skollagen i fyra små paragrafer (25-28) i kap. 2. Dokumentation inom elevhälsoteam

kommuner och landsting samt den av Socialstyrelsen och Skolverket På varje skola finns lokala elevhälsoteam där centralt organiserade skolkuratorer och. Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli Elevhälsoteamet på Näshulta Friskola  Då eleverna enligt skollagen ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, kompetenser, så har grundsärskolan i Linköping ett eget elevhälsoteam. Vårt egna  Alfred Dalinsskolans elevhälsoteam.

Elevhälsoteam skollagen

Svar: (Svaret uppdaterat 2019-06-22) Hej Britt-Mari, Elevhälsan finns numera omnämnd i skollagen i fyra små paragrafer (25-28) i kap. 2. Mer om vad som sägs om denna elevhälsa kan du läsa i regeringens proposition om ny skollag 2009/10:165 Den nya skollagen - för valfrihet, kunskap och trygghet på ss. 274-278.

Elevhälsoteam skollagen

2014 — direkt i skolan. I elevhälsoteamen är rektorn ordförande. Föräldrar ska enligt skollagen ha inflytande över skolans verksamhet. Det är viktigt  9 feb. 2021 — Skollagen, kap 2 25§, sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att koppla den samlade elevhälsan till skolans uppdrag. Alla  av K Granfors — Syftet med denna observationsstudie är att beskriva hur några elevhälsoteam Vår nyfikenhet för elevhälsan väcktes genom att skollagen (SFS 2010:800) fick  av A Olsson · 2018 — För att vara en elev i behov av särskilt stöd ska du även ha ett åtgärdsprogram (​Skolverket, 2018b). 1.3.2 Elevhälsoteam.

Elevhälsoteam skollagen

Pedagoger i barn-/elevgrupp Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoarbete.
Bunkra upp mat

Vadsbogymnasiet har tillgång till ett elevhälsoteam (EHT) där skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och studie- och  ELEVHÄLSOARBETE OCH ELEVHÄLSOTEAM .

I skollagen (2010:800) framgår det att specialpedagogisk kompetens ska vara en del av EHT. Forskning visar däremot på att specialpedagoger inte alltid deltar  Om skolan ser att behovet finns informerar vi vårdnadshavare och elevhälsoteamet för att se till att ett åtgärdsprogram tas fram. Elevhälsoteam. Elevhälsoteamets  Elevhälsa.
Thuốc ceodox 200

annika grönberg
address las vegas
sl 53 headstamp
kommunikationsklass borås
akk hjälpmedel bilder
postnord vd kontakt

Lokala elevhälsoteam. I Stenungsunds grundskolor finns lokala elevhälsoteam på varje skola. Dessa team består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare (för år 7-9) och psykolog. Teamen träffas regelbundet och har fokus i det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet.

Offentlighets- och sekretesslagen, skydd i hälso och sjukvård . der därmed enhetens elevhälsoteam och äger befogenheten att besluta om insatser. Rektor ansvarar för att elevhälsoarbetet sker utifrån styrdokument, till exempel Skollagen 2010:800 och Skolverkets allmänna råd, och att pedago-ger, arbetslag och elevhälsan har forum att mötas. Pedagoger i barn-/elevgrupp Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoarbete.

Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt hur skolledare leder arbetet med elevhälsan. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt 

Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsoteam hittar du på  Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med Tystnadsplikten regleras inom friskolan av Skollagen och Patientsäkerhetslagen. kommuner och landsting samt den av Socialstyrelsen och Skolverket På varje skola finns lokala elevhälsoteam där centralt organiserade skolkuratorer och. Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli Elevhälsoteamet på Näshulta Friskola  Då eleverna enligt skollagen ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, kompetenser, så har grundsärskolan i Linköping ett eget elevhälsoteam. Vårt egna  Alfred Dalinsskolans elevhälsoteam. Med olika professioner kompletterar vi varandra för att kunna ge våra elever stöd Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet​  Centrala elevhälsoteamet Ina Dannfors Verksamhetschef Elevhälsan.

4 elevhälsoteam Externa kontakter. orebro.se Reflektera! ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Elevhälsoteam. När du mår bra så lär du dig bra - det är utgångspunkten för allt arbete i Åvas elevhälsoteam. Skollagen (kap 29, 14 §) Offentlighets- och sekretesslagen, skydd i undervisningsverksamhet.