2020-04-07

3455

Allmän rättslära III . 7,5 HP. Kursen syftar mer allmänt till att problematisera den traditionella rättsdogmatiska metoden och dess bakomliggande vetenskapliga grundantaganden samt i synnerhet till att inför den sista terminens författande av det avslutande examensarbetet ge grundläggande metodologisk kunskap.

Place, publisher, year, edition, pages Juridiska institutionen, Stockhoms universitet, 2008. , 226 p. Allmän rättslära, tidigare juridisk encyklopedi, är ett ämne vid juridiska fakulteter. I allmän rättslära studeras rättssystemens struktur och relation till det omgivande samhället, metodfrågor och rättsfilosofi.

Allmän rättslära su

  1. Vad ar forvaltningsratt
  2. Flemingsberg vårdcentral blodprov
  3. Sara malmberg höganäs
  4. Retlog ab halmstad
  5. Jämför länder statistik
  6. Miljonstäder afrika
  7. Djurvårdare, utökad nivå. djursjukvård med röntgenkompetens
  8. Konkursansökningar tingsrätten
  9. Jag rap

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Forskning Utbildningen ger allmän behörighet för tingstjänstgöring. Ämnet erbjuder även ett visst kursutbud som främst riktar sig till studenter i andra utbildningsprogram. Forskarutbildning i juridik ges med inriktningarna allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt och straffrätt.

Litteraturlista och läsanvisningar • Wacks, Raymond: Understanding jurisprudence - an introduction to legal theory, Oxford University Press, Oxford, 5th ed., 2017 • Westerman, Pauline; Rätten som gåta: en introduktion till rättsfilosofi,

Gruppuppgifter: Här får man tillämpa teorier på praktiska fall.. Moderna rättsteorier del 1 Skäl för en dom från en angiven rättsteori – muntlig uppgift. 3 olika grupper som redoviar sina skäl för samma dom men från olika teorier Man får möjlighet att sätta sig in i en specifik teori Möjlighet att lära av varandra.

Allmän rättslära su

Kursbeskrivning Allmän Rättslära (9 hp) 1. Innehåll och målsättning . Allmän rättslära (9 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Kursen läses som en del av studierna på den sjunde terminen och är den enda obligatoriska kursen inom

Allmän rättslära su

Omregistrering till kursen sker via mail till AR@juridicum.su.se med start 7 januari 2020 fram till fredagen den 14 februari vid introduktionsföreläsningen. Allmän rättslära Utbildningsutskottet, ordförande Fakultetsnämden, ledamot Allmän rättslära 26 september. Gruppuppgifter: Här får man tillämpa teorier på praktiska fall.. Moderna rättsteorier del 1 Skäl för en dom från en angiven rättsteori – muntlig uppgift. 3 olika grupper som redoviar sina skäl för samma dom men från olika teorier Man får möjlighet att sätta sig in i en specifik teori Möjlighet att lära av varandra.

Allmän rättslära su

Forskarutbildning i juridik ges med inriktningarna allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, … Filip: Hemtenta/PM som skrevs i allmän rättslära HT 2012. Hemtentan behandlar en artikel rörande avs Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi. 15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, J0032N Vad är gällande rätt? Vilken funktion har rätten som Allmänna ärenden.
Industriell ekonomi kursplan

De sakkunniga i tillsättningsärendet, professorerna Ivar Agge, Karl Olivecrona och Ivar Strahl, har samtliga funnit att Strömberg väl styrkt sin kompetens till ämbetet.

Ämnet kännetecknas av att perspektivet är generellt.
Positiva och negativa rättigheter

hur anvander man
rcw destroy evidence
easter holidays stockholm
autonom dysfunktion blodtryck
cv novo

Detta verk av Stig Strömholm är en modern klassiker avsedd för undervisning i allmän rättslära och juridisk metodlära vid de juridiska fakulteterna. Boken är också av intresse för ”färdiga” jurister och samhällsvetare med teoretiska och idéhistoriska intressen.

Det har i media diskuterats om gärningsmannen även borde ha dömts för att ha handlat moraliskt förkastligt genom att underlåta Jag fick AB i Allmän rättslära! Är fortfarande i något av en chock, trots att betygen publicerades innan jul. Skulle ha blivit glad för ett B för ville verkligen bara lägga den här kursen bakom mig, men åh så glad jag blev! Mitt självförtroende när det gäller plugget har verkligen varit nere i botten de senaste… 2015 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2015.

Detta verk av Stig Strömholm är en modern klassiker avsedd för undervisning i allmän rättslära och juridisk metodlära vid de juridiska fakulteterna. Boken är också av intresse för ”färdiga” jurister och samhällsvetare med teoretiska och idéhistoriska intressen.

För tillträde till undervisning och examination krävs att studenten har godkänt resultat i samtliga obligatoriska kurser på Juristprogrammet (195 högskolepoäng). Kursen kan inte räknas in i Juristexamen eller Juris kandidatexamen.

Torben Spaak . Bifogade filer. Senast uppdaterad: 25 oktober 2018 Sidansvarig: Juridiska Allmän rättslära är ett gränsämne mellan juridiken och filosofin. Dess undersökningsföremål är rätten och juridiken. Filosofiska fördjup ningar är meningsfulla inom ämnen endast om de genomförs med sikte på djupare förståelse av den juridiska arbetsmetoden. 3.